Antisemitismen är en bärande punkt inom nationalsocialismen. Judar och föreställningen om deras kollektiva dominans är inte bara ett hatobjekt, utan lika mycket en maktanalys. Ett sätt att förstå världen, från politikens vardag till stora omvälvande förändringar i världspolitiken. Över allt finns juden.

I samband med omstöpningen av Nationalsocialistisk front tonades inte bara den uppenbara nazismen ner. Även antisemitismen tog en delvis ny form, den mest vulgära retoriken försvann till förmån för ett judehat som i större grad lindas in i kodord och signalpolitik.

Det betyder inte att den försvunnit. Den finns där, ständigt närvarande som ett bakgrundsbrus.

På nyhetssajten flödar antijudiska texter. Bland annat beskrivs Bonnierkoncernen som en 'judisk klan'.

SvP:s nyhetssajt

Praktiskt taget allt i världen som partiet vänder sig emot härleds till judarna. Politiker beskrivs ofta som antingen judar eller “lakejer” till judar. Allt från invandring, krig och Gustav Vasas reformation av Sverige, till “degenererad kultur” och feminism påstås judar ligga bakom. Idéerna sprids i partiets officiella och inofficiella kanaler.

På nyhetssajten flödar antijudiska texter. Bland annat beskrivs Bonnierkoncernen som en “judisk klan”. I nätradion Motgift påstås att “Hollywood styrs av judar” som “puffar pornografiskt och annat upplösande material”.

I partiorganet Realisten avfärdas modern konst. “Att känna fientlighet mot modern konst är lika naturligt som att finna incest frånstötande. Modern konst är ute efter att korrumpera dig,” stod det i tidningen i november 2013. I texten påstods även att konstvärlden kontrolleras av judar.

“Att judarna dominerar konstvärlden, precis som de dominerar massmedia och alla andra inflytelserika områden, är 2000-talets bäst bevarade hemlighet.”

I samma artikel beskrevs en ”judisk makt” ligga bakom krig och en “kulturell massdöd”.

I Svenskarnas partis “Pengarna åt folket” illustreras bankväsendet med Davidsstjärnor. I ett tal som avslutade kampanjen 2013 lyfte partiledaren fram antisemitiska konspirationsteorier om påstådda judiska banker som kontrollerar världsekonomin.

“Rasblandningen”, som Svenskarnas parti förkastar, är också den en konsekvens av judar, enligt partiets propaganda. 2013 sa en programledare på den till partiet närstående nätradion Radio Framåt som senare bytte namn till Motgift:

“Det handlar om att de som har den ekonomiska och mediala makten, de gör en programmatisk sak av att vi ska blanda ut oss. Söker man tillbaka, eller skrapar på ytan så ser man att i de allra flesta fall, och ytterst sett så drivs den här agendan av judar.”

“Det judiska skräckväldet är här nu”, deklarerade Jonas De Geer 2013 i en annan nätradiosändning.

Judar som 'avskum'

Många av de antisemitiska konspirationsteorierna som marknadsförs kan härledas till det ökända falsariet Sions vise protokoll, ett uppdiktat dokument som börjades spridas i

Sion vises protokoll på franska

Sion vises protokoll på franska

Ryssland under början av 1900-talet. Sion vises protokoll är ett förment protokoll från den sionistiska kongressen i Basel 1897. Där beskrivs planerna på en judisk sammansvärjning med frimurare, liberaler, kommunister och kapitalister som judarnas redskap.

Dokumentet blev ett av huvudnumrena i det tyska nazistpartiets hetspropaganda och är än idag en återkommande referenspunkt i antisemitisk litteratur, propganda och retorik. Bland annat går boken att köpa i Svenskarnas partis webshop.

I slutet av juni 2014, bara knappt två och halv månad innan valet, förklarade Varenus Luckman, kandidat för Svenskarnas parti i skånska Klippan sin på världspolitiken. En analys, som hämtad från Sion Vises protokoll.

”Det finns en uppsjö av lakejer och nickedockor i världen som är avskyvärda, oavsett om vi tar upp USA:s Barack Obama och den sionistiska liberalismen inom den demokratiska västvärlden, den till alltid nära en kippa (judisk huvudbonad, red. anm.) Vladimir Putins nyimperialistiskt ortodox-religiösa östblock som kämpar mot nationell frihet med förbud och historiskt rostiga vapen, hela den judiska Rothschild-klanen och deras bankvälde, eller de mer lokala svenskhatarna såsom Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt.”

En av dem som under partiets historia stått för den mest hänsynslösa och fanatiska antisemitismen är tidigare propagandachefen för Nationalsocialistisk front, Björn Björkqvist. I ett tal, som avslöjades av TV-programmet Insider 2002, sa Björkqvist inför jublande anhängare att Adolf Hitler var för “snäll mot judarna”.

“Judar är avskum, judar är kräk. Man kan inte diskutera med sådana människor. Eller människor… Man kan inte prata med sådana avarter av mänskligheten. Den här gången ska vi inte vara snälla och trevliga, vi ska inte förhandla. Vi ska slå hårt och hänsynslöst. Den här gången ska vi göra den vita politiken till världspolitik.”

Björn Björkqvist skriver idag för Svenskarnas partis tidning och är chefredaktör på nyhetssajten som ägs av partiet. Björkqvist gav nyligen sitt stöd till en ledande aktivist i Svenska motståndsrörelsen som dömts för att ha hetsat mot judar.

Björkqvist kallade domen “skamlig” och menade att aktivisten i Svenska motståndsrörelsen bara kritiserat den “judiska lobbyn”. Han gav i samma text uttryck för en vanlig föreställning bland antisemitiska högerextremister om att Sverigedemokraterna “fått ett allt starkare judiskt inflytande.” Så placeras till och med det nationalistiska Sverigedemokraterna in i Svenskarnas partis antisemitiska analysapparat.

Kvar står bara de själva, för det rasrena samhället, mot demokratin och mot judarna.
Precis som de nationalsocialister partiet från starten inspirerades av.

Björn Björkqvist

Björn Björkqvist